המסחר במדד vix

מדד זה אומד את התנודות הצפויות במדד sp 500 (מדד המשקלל את שערי כל המניות הנסחרות בבורסה בניו יורק). כלומר, מדד זה צופה האם מדד sp 500 ירד או יעלה, מכיוון שמדובר בשקלול של כל המניות הנסחרות בבורסה בניו יורק, על הסוחר להיות בעל ידע וניסיון רב מאוד בתחום.

מדד הויקס מכונה גם מדד הפחת, מכיוון שהוא משקף את החשש של המשקיעים בתקופות שבהן שווקי המניות נוטים לרדת בצורה חדה. אך עם זאת, המדד לא משקף חשש מירידות חדות בלבד, אלא משקף כל חשש משוק שהוא תנודתי באופן כללי.

נגישות