סוגי מסחר

כאשר מדברים על השקעות ומסחר בבורסה, ישנם סוגי מסחר שונים, בשיטות רבות על מוצרים פיננסים שונים.

אם מתייחסים לסוגי ההשקעות השונות, בהקשר של המוצרים הפיננסים, ניתן לבצע השקעות במניות, אג"ח, אופציות ועוד. באשר לסוגי המסחר, החלוקה היא סבוכה יותר. ניתן לחלק את סוגי המסחר למסחר יומי, מסחר לטווח ארוך, מסחר בחסר, מסחר אגרסיבי, מסחר בריביות, מסחר בשלד בורסאי ועוד, וזה עוד לפני שנכנסנו לחלוקה לשיטות מסחר הנהוגות כיום. לכל סוג מסחר יש את השיטות שלו, כאשר לכל אחד מתאימות סחורות פיננסיות שונות לבצע עליהן את ההשקעה.

נגישות