נפח מסחר

נפח מסחר הוא מספר המניות/אופציות/ניירות ערך אשר החליפו ידיים בזמן מסוים, תלוי לאיזה פרק זמן מתייחס נפח המסחר. נפח מסחר יומי למשל, מפרט את כל המניות שסחרו בהן באותו היום, אליו מתייחס הנתון.

מדוע נפח מסחר בבורסה הוא נתון חשוב?

אנשים רבים מבינים את ההגדרה של נפח מסחר, אך אינם מבינים מה זה נפח מסחר ולמה יש לו חשיבות גבוהה. נפח מסחר הוא נתון שמשמש לצורך ניתוח טכני של הפעילות בשוק וכן לבחינת והבנת מגמות בתחום המסחר. נפח המסחר מתייחס לזמן מסוים ויכול לפרט את הפעילות שנעשתה במשך יום מסחר אחד, שבוע או חודש. בעזרת נתוני נפח המסחר, יכול הסוחר לבחון גם תנועות שנעשות במסחר. למשל, כאשר יש מגמת עלייה או ירידה במנייה, בדיקה של נפח המסחר תאשר או תאשש את המגמה. כך למשל, אם מנייה מסוימת עולה, ונפח המסחר סביבה הוא גדול, סימן שאכן יש קונים רבים ויש אישור למגמת העלייה. אם נפח המסחר הוא נמוך, זהו סימן לכך שאין מספיק קונים ומגמת העלייה היא לא ודאית.

נתוני נפח המסחר משמשים סוחרים רבים בכדי להבין טוב יותר את שוק המסחר ובכדי לדעת אילו פעולות כדאי להם לבצע. נתוני נפח המסחר יופיעו בדרך כלל בתחתית הגרפים שמספקים נתונים על המתבצע בבורסה.

נגישות