מגמות מסחר

תנועות קבועות שמתבצעות על ידי סוחרים שונים במבט כולל על מסחר בתחום מסוים. כלומר, התנועות שהתבצעו על מניה מסוימת או על אופציה מסוימת.

מגמות של מסחר מאותרות על ידי ניתוח של המסחר שהתקיים, בתחום ובזמן אותו רוצים לבדוק. כך ניתן לאתר מגמות במסחר יומי בסיומו של יום המסחר הנבחר. ביצוע ניתוח של מסחר מתבצע על ידי סוחרים ותיקים ומנוסים וכן על ידי תוכנות מסחר, אשר נותנות בידי הסוחרים את הכלים לבצע ניתוח שוק והפקת לקחים מהתנועות שבוצעו בתחום.

נגישות