טכניקות מסחר

טכניקות מסחר הן שיטות שמשקיעים מסגלים לעצמם בתחומי המסחר השונים, תוך צבירת ידע וניסיון בשוק המסחר. מכיוון שהשוק הוא מאוד דינמי ושתנה, כך גם טכניקות המסחר חייבות להתעדכן ולהשתנות בהתאם למתרחש בשוק.

בין שיטות וטכניקות המסחר השונות, ניתן לדבר על ניתוח טכני במסחר יומי. ביצוע ניתוח טכני של נתוני המסחר היומיים, כצעד מקדים להבנת המתרחש בשוק. נתוני המסחר הם כל הפעולות שבוצעו על נייר ערך או מנייה ביום המסחר. כמה ידיים החליפה המנייה, מה היו שערי המסחר שלה לאורך היום, מה היה גובה מחזורי המסחר במנייה ולהצליב בין נתוני המסחר השונים וכך, לקבל מסקנות לגבי המנייה או נייר הערך.

נגישות