השעיית מסחר

השעית מסחר מתבצעת על מנייה או על חברה מסיבות שונות. מידע המתקבל בבורסה, או אי עמידה בדרישות המסחר, תביא את הדירקטוריון להחליט על השעית המסחר במנייה המדוברת.

השעית מסחר במנייה היא החלטה שמתקבלת בדירקטוריון הבורסה. הסיבות להשעיית המסחר יכולות להיות, בין השאר, מידע שהתקבל על החברה המנפיקה או המנייה אשר עלול להשפיע על ערך המנייה או המסחר בה, שינויים גדולים וקריטיים שנעשים בחברה או אי עמידה בתנאי השימור, אשר גם תוביל להפסקת המסחר והעברת החברה למסחר בשימור.

נגישות