מסחר בבורסה עם כסף מדומה

מסחר עם כסף מדומה הוא מסחר המתבצע במהלך לימודים או התנסות במסחר במערכות המדמות מסחר בבורסה. כך שלסוחר אין סיכון והמסחר הוא רק למטרות למידה והכרת השוק.

מסגרות לימודיות רבות ובתי השקעות מציעים התנסות על מערכות מסחר אשר מדמות מסחר בבורסה, באמצעות כסף מדומה. כלומר, בתחילת המסחר מקבל הסוחר סכום כסף, שאינו אמיתי, בתוכנת ההדמיה ובאמצעות הכסף הזה הסוחר מתאמן ומתנסה במסחר בבורסה, מבלי לסכן כסף באמת. מערכות דמה מסייעות לסוחרים מתחילים להכיר את השוק ולסוחרים ותיקים לנסות שיטות מסחר חדשות.

נגישות