שיטת מסחר סקלפינג

מסחר סקלפינג הוא אחת השיטות הקיימות במסחר יומי. בבסיס השיטה עומד הרעיון של כניסה ויציאה מעסקאות בתוך זמן קצר מאוד (שניות עד דקות ספורות). השיטה מכונה גם מסחר קרקוף.

מסחר בסקלפינג מוגדר ככניסה לפוזיציה לטווח קצר מאוד, כאשר המטרה היא כניסה למספר מרובה של עסקאות עם מספר חוזים גבוה, זאת בכדי ליצור סבירות גבוהה לתשואה גבוהה. כניסה לעסקה אחת לא תניב תשואה גבוהה ולכן השאיפה היא כניסה למספר גבוה של עסקאות. שיטת מסחר סקלפינג נחשבת לשיטת מסחר אגרסיבית והיא כוללת בתוכה מספר שיטות מסחר, לכן היא מיועדת לבעלי ניסיון וידע רב בתחום המסחר.

נגישות