מסחר בשלב הנעילה

מסחר המתבצע בסיומו של כל יום מסחר בבורסה, לפי שער מסחר הנעילה של ניירות הערך או הנכסים. שער מסחר הנעילה נקבע בהתאם לפקודות שהוזרמו למערכת בשלב טרום הנעילה.

כיצד מתבצע מסחר בשלב הנעילה? בשלב טרום הנעילה זורמות למחשב הבורסה פקודות קנייה ומכירה, אך לא מתקיימות עסקאות. פקודות אלה מצורפות לפקודות שהוזרמו בשלבים קודמים אך עדיין לא בוצעו. בשלב זה, לפי כל פקודה שנכנסת או מבוטלת, נקבע שער נעילה תיאורטי לכל נייר ערך. בשלב מסחר הנעילה נקבע שער לכל נייר ערך בנפרד, לפי הפקודות המופיעות בשלב טרום הנעילה. בשלב מסחר הנעילה מתבצעות הפקודות שזרמו בשלב טרום הנעילה, לפי שער מסחר הנעילה. בסיום שלב מסחר הנעילה, לפי העסקאות המתבצעות, ייקבע גם שער הנעילה של כל נייר ערך.

נגישות