מסחר במניות בשימור

מסחר בשימור הוא מסחר המתבצע על מניות של חברות המופיעות ברשימת השימור, לאחר שאלה לא עמדו בכללי השימור של הבורסה. מסחר זה הוא מצומצם ומוגבל, כאשר הוראות המכירה והקנייה של המניות מועברות למחשב הבורסה בין 08:30 בבוקר ל 10:30 בבוקר ולאחר מכן המסחר מתבצע בחמש הדקות הבאות (עד 10:35) אשר בהן נפגשות פקודות המכירה והקנייה במחיר בו קיים המחזור הגדול ביותר.

מהי רשימת השימור?

על מנת לעודד את החברות הנסחרות בבורסה להגדיל את ההון העצמי ואת פיזור המניות שלהן אצל ציבור המשקיעים, קובעת כל בורסה בעולם דרישות מינימום מהחברות, הנקראים גם כללי שימור. במידה וחברה לא עומדת בכללים, דירקטוריון הבורסה מעביר אותה לרשימת השימור. כאמור, המסחר ברשימת השימור מתבצע בשני שלבים, באופן מצומצם ובזמן מוגבל במשך הבוקר. חברה יכולה להישאר מקסימום שנתיים ברשימת השימור (שנה ואז הארכה של עוד שנה), ומניות השימור מזוהות על ידי האות ש המצורפת לשם החברה.

נגישות