זירות מסחר

זירת מסחר היא המקום שבו מועברות פקודות מסחר של קנייה ומכירה של סחורות שונות. בעבר היו זירות המסחר בבורסה, פיזית במשרדי הבורסות ברחבי העולם, כאשר בזירות אלה היו הברוקרים (סוכני הבורסה) צועקים את הפקודות אלה לכיוון אלה ומסכימים על מכירות אחד מול השני. עם התפתחות הטכנולוגיה, הוחלפו זירות אלה בזירות אלקטרוניות.

זירת מסחר אלקטרונית – זירת מסחר אלקטרונית היא מרחב אלקטרוני, ממוחשב ומרושת, שבו מתקבלות פקודות המסחר השונות, מותאמות אחת לשנייה ומבוצעות. כלומר, פקודת קנייה במחיר מסוים מגיעה לזירה, המחשב מזהה אם יש פקודת מכירה שתואמת לה (באותו מחיר, או התניות נוספות בפקודה), ובמקרה ויש התאמה, הפקודה מתבצעת. זירות המסחר האלקטרוני, הן הזירות בהן מתבצע כל המסחר בבורסות בימינו. הזירות נמצאות בשרתי הבורסה והתקשורת איתן מתבצעת דרך רשת האינטרנט או רשתות פרטיות בתוך תאגידים.

נגישות