ניהול יומן מסחר

ניהול יומן בו מבצעים רישום של כל הטריידים שביצענו, בכדי לאסוף מידע על צורת המסחר שלנו והפקת לקחים ממנו.

יש ויכוח בקרב הסוחרים, האם ניהול של יומן מסחר תורם לכל סוחר, בין אם ותיק או חדש. חלק חושבים כי אין צורך לנהל יומן מסחר וחלק טוענים כי ניהול של יומן זה יאפשר לסוחר לאסוף מידע רב על המסחר שלו, על דפוסי המסחר שלו, נתונים סטטיסטיים וכן נתונים איכותניים. ניתן לנהל יומן באופן אלקטרוני, על ידי ניהול עצמי בתוכנת אקסל או על ידי תוכנות אשר מבצעות את הרישום באון עצמאי לפי פעילות הסוחר. ניתן גם לנהל יומן באופן עצמאי על ידי כיתוב של כל תנועות המסחר במחברת שמשמשת את הסוחר כיומן המסחר שלו.

נגישות