חברות מסחר

חברות המציעות ללקוחות לסחור בבורסה דרכן, באמצעות פתיחת תיק השקעות בחברה וביצוע השקעות באמצעות אנשי הצוות של החברה או באמצעות מסחר עצמאי.

חברות מסחר בבורסה הוא שם כללי לחברות מסחר שונות כמו חברות מסחר במט"ח, חברות מסחר נוסטרו (חשבונו הפרטי של בית ההשקעות) וחברות מסחר חוץ בנקאיות. אך למה משמשות חברות אלה ומדוע אנו זקוקים להן בתור משקיעים? כל אדם המעוניין לסחור בבורסה, חייב לבצע את המסחר באמצעות אחד מחברי הבורסה, המשמשים כמתווכים בין המשקיעים לבורסה. חברי הבורסה יכולים להיות הבנקים השונים, אשר לאורך השנים רוב האנשים השקיעו דרכם, או חוץ בנקאיים כמו בתי השקעות או ברוקרים עצמאיים. פקודות המסחר עוברות דרך המחשב של חברי הבורסה ורק דרכם הן מועברות למחשב הבורסה. גם אדם המעוניין לסחור בצורה של מסחר עצמאי, צריך לקבל קוד וסיסמא מחבר הבורסה ובאמצעות אלה, הוא יכול לבצע מסחר עצמאי מהמחשב הפרטי שלו.

נגישות