מסחר לאחר הסגירה

מסחר לאחר סגירה הוא מסחר שמתקיים לאחר שעת הנעילה של הבורסה או בימים שבהם אין כלל מסחר בבורסה.

מסחר לאחר סגירה מתקיים באמצעות בית השקעות המאפשרים מסחר לאחר שעות הסגירה (מסחר מאוחר) או בימים שבהם לא מתקיים מסחר בבורסה. כתוצאה ממסחר לאחר סגירה, מניות וניירות ערך יכולים לחוות תנודות ושינויים בשעריהן, מחוץ לשעות המסחר. לכן, גם אם סוחר סיים לסחור עם סגירת המסחר בבורסה, עליו להתעדכן בשינויים שקרו מעבר לשעות המסחר במנייה, או במוצר פיננסי אחר, בו הוא השקיע או מעוניין להשקיע.

נגישות