מסחר בשיטת הרצף

מסחר ברצף היא השיטה הנהוגה בבורסות בעולם, לצד מסחר בזמנים קבועים, כאשר רובו הגדול של העסקאות מתבצע בשיטת הרצף.

מסחר רציף – הגדרה: מסחר שלפיו ברגע שבו מזוהות שתי פקודות זהות, אחת של מכירה ואחת של קנייה, הן מתבצעות במחיר הנקבע ברגע הביצוע. שיטה זו היא שונה ממסחר בזמנים קבועים ובמחיר אחיד לכל העסקאות. למשל – בבורסת תל אביב מתבצעות עסקאות בשיטת זמנים קבועים פעמיים ביום: בהתחלה ובסוף של יום המסחר, ובמשך היום מתבצעות עסקאות במסחר רציף.

נגישות