מסחר בשלד בורסאי

כאשר חברה פרטית אשר רוצה להפוך ציבורית, סוחרת באמצעות שלד של חברה ציבורית אחרת אשר כבר לא נסחרת בגלל חוסר פעילות של החברה.

מהו שלד בורסאי? שלד בורסאי הוא חברה אשר יש לה מניות בבורסה אך אינה נסחרת בגלל שהחברה לא פועלת, בשל מכירתה או כישלון עסקי. במקרה כזה, חברה פרטית, שרוצה להנפיק את עצמה בבורסה, קונה את השלד ומזרימה פעולות באמצעותו, כך היא חוסכת את הוצאות ההנפקה הראשונה ועם פחות מגבלות. למסחר בשלד בורסאי יש יתרון נוסף – הפסדים הרשומים לשלד הבורסאי מהפעילות הישנה, במקרים מסוימים מוכרים לצורכי מס וניתן לקזז אותם מהרווחים בפעילות החדשה.

נגישות