מסחר גאפים

מסחר במניות אשר נסחרות בתחילת היום בשער גבוה או נמוך משער הנעילה שלהן ביום המסחר הקודם.

כיצד נוצר גאפ (רווח/פער)? לשם ביצוע עסקה צריך שיהיו שני צדדים: מוכר וקונה, אשר יסכימו, בין השאר, על המחיר. המצב שבו ישנם סוחרים רק בצד אחד (רק מוכרים או רק קונים) יוצר את הגאפים. למשל: מוכר מציע מניות במחיר מסוים אך אין קונה במחיר הזה, מוכר נוסף מציע את המניות במחיר נמוך יותר ועדיין אין קונים וכך זה ממשיך עד שיש קונים והעסקאות יוצאות לפועל.