מסחר גאפים

מסחר במניות אשר נסחרות בתחילת היום בשער גבוה או נמוך משער הנעילה שלהן ביום המסחר הקודם.

כיצד נוצר גאפ (רווח/פער)? לשם ביצוע עסקה צריך שיהיו שני צדדים: מוכר וקונה, אשר יסכימו, בין השאר, על המחיר. המצב שבו ישנם סוחרים רק בצד אחד (רק מוכרים או רק קונים) יוצר את הגאפים. למשל: מוכר מציע מניות במחיר מסוים אך אין קונה במחיר הזה, מוכר נוסף מציע את המניות במחיר נמוך יותר ועדיין אין קונים וכך זה ממשיך עד שיש קונים והעסקאות יוצאות לפועל.

נגישות