הפסקת מסחר ממתן תנודה

הפסקת מסחר למספר דקות, אשר מטרתה למתן תנודות קיצוניות בשערים. כאשר מוזנת פעולת המסחר המחשב סורק את תנודות השערים הצפויות. כאשר המחשב מזהה תנודה חדה צפויה, הוא מפסיק את המסחר למספר דקות, בכדי לאפשר את מיתון התנודה הצפויה. בסיום ההפסקה מתקיים בנייר הערך מסחר רב צדדי ולאחר מכן חזרה למסחר רגיל.

במקרים בהם השוק או המסחר עלול להיות מושפע בצורה קיצונית מפעולת מסחר או ממידע על מנייה, דירקטוריון הבורסה רשאי לבצע הפסקת מסחר במנייה או הפסקת המסחר באופן גורף. אך גם מחשב הבורסה מבצע הפסקות קצובות. בניגוד להפסקת מסחר מלאה, הפסקת מסחר ממתן תנודה הוא קצוב ומוגבל למספר דקות (3-4 דקות בשלבי הפתיחה והנעילה ו – 5-6 דקות במסחר רציף).

נגישות