הפסקת מסחר בבורסה

הפסקת המסחר בבורסה מתקיימת כאשר מתקבל מידע אשר עלול להשפיע על המסחר. המידע יכול להיות בקשר למנייה או לחברה המנפיקה ועלול להשפיע על מהלך המסחר וערך המניות.

בניסיון לשמור על אמון המשקיעים, מנסה הבורסה לשמור על מסחר רציף תקין. אך בכדי להגן על המשקיעים ועל המסחר התקין, נאלצת לא פעם הבורסה לבצע הפסקת מסחר במניות או בכלל השוק. הפסקת מסחר במנייה נובעת ממידע שמתקבל ועלול לשנות את ערך המנייה, את המסחר בה או עלולה להשפיע על המסחר בשוק כולו, ולכן נאלצת הבורסה להחליט על הפסקת מסחר קצובה או ארוכה, בהתאם למידע שמתקבל.

נגישות