היקף מסחר בבורסה

היקף מסחר בבורסה מתייחס לכלל מחזורי המסחר בתחום מסחר או בתקופת מסחר מסוימת ומוגדרת. הנתונים מוצגים באתר הבורסה וכן בהודעות הבורסה לעיתונות ולציבור.

היקפי המסחר נמדדים בסכום הכסף שהחליף ידיים בעסקאות השונות. היקפי מסחר מודדים את גובה סכום המסחר שהתקיים ואת אחוז התנודה בהיקף המסחר על המדדים השונים. את כל מדדי הבורסה ניתן לראות באתר הבורסה. היקף מסחר יכול להתייחס ליום מסחר, לעונה, לחודש או לשנה.

נגישות