כלי מסחר בבורסה

כלים שעומדים לרשותו ולשימושו של הסוחר בבורסה, אשר מקלים עליו לנתח את התנודות בשוק ולסחור בצורה מושכלת.

כלי מסחר בבורסה הם מגוונים, כאשר כל סוחר ושיטותיו. כלי המסחר העיקריים הם תוכנות המסחר המוצעות ללקוחות על ידי הבנקים ובתי ההשקעות השונים. כל מערכת מסחר מספקת לסוחר כלים ובעיקר נתונים על המסחר בו הוא עוסק. באיזה שערים נסגרו עסקאות הרלוונטיות לפעילות הסוחר, איזה אופציות פנויות, מהם שערי המניות השונות ועוד מבחר נתונים אשר מסייעים בידו של הסוחר.

נגישות