מסחר בסטיות תקן

נקרא גם מסחר בסקיו. מסחר זה אינו מעריך את כיוון השוק אלא פועל בצורה של תבניות מתמטיות וסטטיסטיות של קיום תנודות או חוסר קיום של תנודות.

מסחר זה מודד את סטיית התקן של נכסי הבסיס ובסטיית התקן האופציונלית במחירי האופציה. כלומר המסחר בודק את תנודתיות השוק ולא בהכרח את כיוון התנודה. סוחרים במסחר זה צריכים להיות בעלי ידע רחב מאוד בסטטיסטיקה וניתוח מגמות חברתיות ופסיכולוגיות. כלומר במסחר זה הסוחר "קונה את התנודתיות" אם התנודה תהיה חזקה (תעלה) הסוחר ירוויח, במקרה כזה הסוחר ירוויח ללא קשר לכיוון התנודה, כלומר השאלה האם המניה תעלה או תרד היא לא רלוונטית אלא, השאלה היא האם המניה תרד או תעלה ובאיזו מידה (גם ירידה חדה תניב רווח לסוחר).

נגישות