מסחר ספקולטיבי

מסחר ספקולציה הוא מסחר שחותר ליצירת רווח על כלי פיננסי כלשהו (מטבע, מדד, מניה, נכס ועוד) זאת באמצעות של תנודות במחיר בלבד, ותוך סיכון גבוה מהסטנדרט.

מסחר ספקולטיבי מורכב מהשקעות מרובות לטווח קצר, בעלות סיכון גבוה. כלומר, אין הבטחה להחזר ההשקעה הראשונית בתוספת הריבית. אם נבחן את ההבדל בין השקעה לספקולציה, הרי שרוב הפעולות הנעשות במסחר בשוק ההון מתאימות יותר להיכלל בתחום הספקולציות מאשר השקעות, זאת מכיוון שאין ערובה להחזר ההשקעה הראשונית.

נגישות