זירת מסחר חברתית

מרחב אלקטרוני המשלב בין רשת חברתית לזירת מסחר. כלומר, רשת מסחר חברתית שבאמצעותה חבריה מקיימים מסחר אלקטרוני חברתי.

מה זה מסחר חברתי?

מסחר חברתי הוא מסחר שבו משקיע חבר ברשת חברתית (הפועלת בדומה לרשתות חברתיות מוכרות) כאשר, כל חבר ברשת יכול לראות את ההשקעות שביצעו חבריו ברשת החברתית, לעקוב אחר השקעות של חבר ולבצע השקעות מוצלחות שביצעו חבריו. כלומר, הרשת החברתית מחברת ביו משקיעים שונים שחולקים מידע בתחום המסחר, אחד עם השני, ולכן המסחר נקרא מסחר חברתי. מכיוון שזירת המסחר החברתית היא אלקטרונית ומתבצעת באמצעות מחשב ורשת אינטרנט, זירת מסחר זו היא אלקטרונית.

נגישות