יום מסחר מקוצר

יום שבו יש מסחר מקוצר והבורסה נסגרת מוקדם משעות השגרה שלפיהן היא פועלת בדרך כלל.

יום מסחר מקוצר מתרחש בבורסה בתל אביב לאורך השנה. הימים שבהם מתרחש מסחר מקוצר הם בדרך כלל ימים של ערבי חג יהודיים. אלה נחשבים ימי עבודה קצרים בישראל או ימי חופשה, אך בשאר העולם אלה ימים רגילים לכל דבר ולכן הבורסות ברחבי העולם ממשיכות לעבוד כרגיל בימים אלה. בישראל, מתאפשר מסחר בימים אלה, בכדי להתאים את הבורסה בישראל לאלה בעולם, ככל האפשר, אך עדיין המסחר מסתיים טרם כניסת החג, בכדי לכבד את הדת והמסורת היהודית ואלה החיים לפיה.

נגישות