מסחר בחסר

נקרא גם מכירה בשורט. הכוונה היא לסוחר שמוכר מניה אשר אינה נמצאת ברשותו. הוא לווה את ניירות הערך ומתחייב לקנות אותם במועד מאוחר יותר. לאחר המכירה בהמשך, הוא קונה את המנייה.

העיקרון העומד מאחורי מכירה בשורט מתבסס אף הוא על רעיון הקנייה בזול ומכירה ביוקר, רק שמועד הפעולות מתחלף. הסוחר מאמין כי מחיר המנייה ירד, הוא לווה אותה ומתחייב לקנות אותה במועד מאוחר יותר, מוכר אותה במחיר הנוכחי ולאחר שמחירה יורד הוא רוכש אותה מהלווה אשר לו התחייב. כך, סוחרים יכולים להרוויח גם מירידה במנייה.

נגישות