מסחר במניות שורט

מסחר בשורט מכונה גם מכירה בחסר. כלומר הסוחר מוכר במניות שאינן ברשותו בזמן המכירה. מסחר בשורטים נועד לאפשר לסוחר להרוויח גם מירידה בערך של מנייה ולא רק מעלייה.

מהו מסחר בשורט?

הסוחר מאמין כי ערך של ניירות ערך או נכס מסוים עומד לרדת. הוא מתחייב כלפי בעלי ניירות הערך או הנכס לקנות אותם במועד מאוחר יותר אשר מוסכם על שני הצדדים ונקבע מראש. לאחר ביצוע ההתחייבות, הסוחר מוכר את ניירות הערך או הנכס במחיר הנוכחי. בהמשך, במועד שהוסכם, הוא קונה את ניירות הערך או הנכס. במידה וערך הניירות או הנכס אכן ירד – הסוחר מרוויח את ההפרש.

נגישות