הגדרת מחזור מסחר

מחזור המסחר מתייחס למספר העסקאות שבוצעו בנייר ערך ביום מסחר. כלומר, לא לכל הפעולות שבוצעו בנייר הערך אלה למספר הידיים שהוא החליף ביום אחד.

מחזור מסחר הוא כלי המשמש לניתוח יום המסחר והמוצרים הפיננסים. מחזור המסחר מכיל בתוכו נתוני מסחר חשובים אשר נוגעים לנייר הערך או הנכס. מחזור מסחר גבוה מצביע על כך כי הגופים הפיננסיים הגדולים מעורבים במסחר של נייר הערך ואילו מחזור מסחר נמוך מצביע על חוסר מעורבותם ומכך גם חוסר עניינם בנייר הערך או הנכס המדובר. במידה ומחזור המסחר גבוה יותר בזמן עליית ערך הנייר מאשר בזמן ירידת ערך הנייר, ניתן להסיק כי הגופים הפיננסיים נמצאים בצד המוכר ולכן ניתן לצפות לעליות נוספות בערך הנייר. במקרה שמחזורי המסחר גבוהים יותר בזמן ירידה בערך הנייר מאשר בזמן עליית הערך, ניתן להסיק כי הגופים נמצאים בצד הקונה ולכן ניתן לצפות לירידות נוספות בערך הנייר או הנכס.

נגישות