מסחר בטוח

מערכת כללים וחוקים הנקבעים על ידי רשות הרגולציה במדינה, אשר נקבעים על מנת להגן על הלקוחות, המשקיעים. הברוקרים בכל מדינה כפופים לרשות הרגולציה וחייבים לפעול במסגרת הכללים שנקבעו.

תפקיד הרגולציה הוא לקבוע את אופי ההתנהלות של הברוקרים, חברי הבורסה ושאר נותני שירותים פיננסיים, כאשר המטרה היא ליצור מסחר הוגן, יציבות המסחר ושמירה על כספי הלקוח בצד האדמיניסטרטיבי. בפועל, לא בכל מדינה פועלת רגולציה, למשל בישראל, והברוקרים פועלים בהסתמכות על רגולציה בחו"ל. בנוסף, כדאי להזכיר כי מסחר בבורסה הוא מאבק בין סיכוי לסיכון ושום דבר אינו מובטח או "בטוח".

נגישות