מסחר נוסטרו

נוסטרו הוא חשבון ההשקעות העצמי של בית ההשקעות. כלומר, החשבון באמצעותו עושה בית ההשקעות את ההשקעות שלו, כאשר אסור לבית ההשקעות לבצע באמצעות חשבון זה השקעות עבור הלקוחות שלו.

מסחר בנוסטרו הוא מסחר המתבצע עבור בית ההשקעות ובמסגרת החשבון האישי שלכם. באמצעות החשבון, מבצע חבר הבורסה את ההשקעות שלו. המושג מתייחס למקרים שלבית ההשקעות ישנם לקוחות נוספים, כאשר להשקעות של הלקוחות ישנו חשבון נפרד מחשבון הנוסטרו, וחשבון הנוסטרו מנוהל על ידי אנשים שונים מאלו המנהלים את חשבונות הלקוחות של בית ההשקעות.

נגישות