נתוני טרום מסחר

נתוני טרום מסחר הם שערי ניירות הערך והמניות אשר נקבעו בשלב טרום המסחר בבורסה.

מה זה טרום מסחר?

בכל בוקר של יום מסחר בבורסה, החל מהשעה 08:30 מתקבלות פקודות מסחר שונות על ידי משקיעים. פקודות המסחר רק מתקבלות ואינן מבוצעות בשלב זה. בשעה 09:00 מתחיל המסחר, כלומר מתחילות להתבצע פקודות המסחר שנקלטו במערכת, כאשר שערי הפתיחה של המניות נקבעים בהתאם לפקודות שנקלטו בזמן שקדם את פתיחת המסחר, המכונה גם – טרום מסחר.

כך, שנתוני טרום המסחר הם שערי הפתיחה של המניות, כפי שנקבעו בשלב טרום המסחר, בהשפעה של פקודות המסחר שהתקבלו במחשב הבורסה בשלב שלפני פתיחת המסחר.

נגישות