שלב מסחר טרום פתיחה

השלב המקדים את שלב פתיחת המסחר בבורסה בכל בוקר. בשלב זה נקבעים השערים לכל מניה, בהתאם לפקודות שמצטברות בשלב זה.

מסחר טרום פתיחה הוא השלב שבו נאספות פקודות מכירה וקנייה שנשלחות לבורסה, אך טרם מתבצעות. כלומר הפקודות מתאספות ונבדקת תקינותן, כאשר פקודה שאינה תקנית מתבטלת והודעה על כך נמסרת לסוחר שמסר אותה. לאחר שבודקים את תקינותן, נקבעים שערים לכל מנייה ורק אז מתחיל המסחר.

שעות מסחר טרום פתיחה הן בעצם מספר דקות בודדות בכל בוקר, עם פתיחתה של הבורסה. בדומה לשלב טרום נעילת המסחר, שלב טרום הפתיחה נועד לבצע סדר בין הפקודות הרבות שנשלחות לבורסה לפני ואחרי זמן המסחר וכן בכדי לקבוע את שערי המניות בשלב הפתיחה והנעילה של הבורסה.

בכדי למנוע תנודות גבוהות ולא מוצדקות בשוק, ישנו שלב טרום פתיחה נוסף, במהלך הפסקת מסחר קצובה. כלומר, אם מסיבות של זעזוע השוק, הדירקטוריון מחליט לבצע הפסקה במסחר של מניה מסוימת. אזי לפני שחוזרים לסחור במניה, ישנו שלב טרום מסחר לגבי המניה הספציפית שלגביה נקבעה הפסקת מסחר קצובה.

נגישות