שלב מסחר טרום נעילה

מסחר טרום נעילה הוא שלב לקראת סיומו של יום המסחר שאורך בין 8 ל – 14 דקות. בשלב הזה זורמות למחשב הבורסה פקודות מסחר ואלה מצטרפות לפקודות המסחר שהוגשו בשלבי המסחר השונים אך לא בוצעו. בשלב זה הפקודות נכנסות למחשב הבורסה אך אינן מבוצעות.

כלומר, שלב מסחר טרום נעילה הוא השלב המקדים למסחר הנעילה של הבורסה. בשלב מסחר טרום נעילה זורמות פקודות מסחר, אך אינן מבוצעות ומצטרפות לפקודות קודמות שלא בוצעו. לפי הפקודות נבחנת כל מנייה, או נייר ערך, בנפרד ונקבע לה שער נעילה, בהתאם לפקודות המסחר שהגיעו.

נגישות