נתוני מסחר של הבורסה לניירות ערך

נתוני המסחר מתפרסמים באתר הבורסה ומתייחסים לכל המוצרים הפיננסיים הנסחרים בבורסה. בנתוני המסחר ניתן לבדוק את הערך/השווי האחרון שנרשם למוצר (מניות, ניירות ערך, נגזרים, קרנות, אג"ח, מדדים) וסקירה יומית של הנתונים.

בעזרת נתוני המסחר ניתן לבחון תנודתיות ושינויים בניירות הערך והנכסים. בנתונים יופיעו אחוזי ירידה או עלייה של המנייה והערך החדש שלה (האחרון המעודכן ביותר). באתר הבורסה נתוני המסחר מתעדכנים באופן רציף, אך עדיין יש השהייה של כ- 20 דקות. לכן בכל בדיקה של נתון, יש לבדוק מתי עודכן הנתון שכן, שינויים מתרחשים בזמן אמת ולכן צריך לבדוק התאמת הנתון לערכו בזמן אמת.

נתוני המסחר באתר בורסת ת"א

נגישות