מסחר בגרף 5 דקות

ניתוח טכני באמצעות גרף המציג את התנודות והשינויים שחלו בנייר ערך או בנכס בפרק זמן של 5 דקות.

מנתחים רבים מבצעים ניתוח טכני של ניירות ערך ונכסים לפי גרפים שונים ומגוונים. גרף 5 דקות הוא סוג של גרף זמן הנמצא בקטגוריית הגרפים היומיים והתוך יומיים. גרף זה הוא יחסית מציג מידע מוגבל על נייר הערך/הנכס ובכדי לזהות מגמה ברורה במסחר בו, צריך לבחון גרפים נוספים. בין הגרפים השונים ניתן למצוא גרף נרות יפניים, גרף עמודות, גרף גבוה נמוך פתיחה סגירה, גרף יומי, גרף שבועי, גרף חודשי וגרף זמן (לפי זמנים שונים – 1,3,5,10,15,30,60 דקות).

נגישות