מסחר מחוץ לבורסה

מסחר שנעשה במסגרת מסחר חבילות או מסחר שבוצע מחוץ לשעות הפעילות של הבורסה. כלומר, מסחר לאחר שעות סגירת המסחר או מסחר בימים בהם הבורסה אינה פעילה.

מסחר מוחץ לבורסה, המכונה גם מסחר מעבר לדלפק הוא סגירת עסקה לאחר שעות סגירת במסחר או בימים בהם הבורסה סגורה. עסקאות אלה, המכונות גם מסחר בחבילות, יכולות להתבצע פעמים רבות במחירים אשר שונים בצורה משמעותית ממחירי הנעילה של המסחר בבורסה. כאשר, הבורסה מתנה ביצוע של עסקאות מחוץ לבורסה בשני תנאים – הראשון, שעסקאות אלו יבוצעו בין שני חברי בורסה והשני, שכל עסקה שכזו תירשם במסלקת הבורסה. אחד האתרים המאפשרים מסחר מסוג זה הוא אתר מסחר מחוץ לבורסה 100 המכונה מאה נט.

לאתר מאה נט.

נגישות