מסחר הפתיחה

מסחר הפתיחה הוא המסחר המתבצע בהתחלה של יום המסחר בבורסה ולאחר שנקבע שער הפתיחה של כל מנייה בנפרד, בסדר אקראי.

בתחילת כל יום מסחר נקבע שער הפתיחה לכל מנייה בנפרד. שער הפתיחה נקבע לפי פקודות המסחר אשר נקלטו בשלב טרום הפתיחה. לאחר מכן מבוצע המסחר (שאורך מספר שניות) של הפקודות שהוזנו ולפי שער הפתיחה. במידה ולא הוזנו פקודות מסחר לגבי מנייה מסוימת, נקבע שער הפתיחה כשער הבסיס ולכן מחזור הפתיחה שלה יהיה 0.

נגישות