פתיחת חשבון מסחר עצמאי

המסחר בבורסה מתבצע באמצעות ודרך מחשב של אחד מחברי הבורסה השונים (בנקים, בתי השקעות, ברוקרים). אדם המעוניין להשקיע פותח תיק מסחר אצל אחד מחברי הבורסה, אשר מנהלים את חשבון המסחר שלו או נפתח לו חשבון מסחר עצמאי.

פתיחת חשבון מסחר עצמאי – במידה ואדם מעוניין להשקיע בבורסה באופן עצמי, כלומר לבצע בעצמו את פקודות המסחר בהתאם להבנתו את שוק המסחר, הוא צריך לפתוח חשבון מסחר עצמאי. פתיחת חשבון עצמאי מתאפשר אצל חברי הבורסה השונים המספקים למשקיע סיסמא, באמצעותה הוא מעביר את פקודות המסחר מהמחשב שלו למחשב של חבר הבורסה ומשם הפקודות עוברות למחשב הבורסה. חברי הבורסה המציעים אופציה של מסחר עצמאי מספקים אף פלטפורמת מסחר – תוכנת מסחר – המספקת למשקיע נתוני מסחר עדכניים.

נגישות