מסחר רב צדדי

מסחר אשר מתבצע לפי מחיר אחיד שנקבע מראש ובו מתבצעות עסקאות רבות.

לפני פתיחת המסחר, חברי הבורסה מרכזים את כל פקודות הקנייה והמכירה של הלקוחות, בכתב, לפי לו"ז קבוע. כל הפקודות מוגשות יחדיו לבורסה, כאשר העסקאות מתבצעות יחד ולפי מחיר קבוע ואחיד לכל העסקאות. כלומר, בדרך זו יכולים חברי הבורסה לדאוג לעסקה הוגנת למספר לקוחות רב, כאשר המחיר נקבע לפני פתיחת המסחר, ולפי פקודות הקנייה והמכירה שנאספו והוגשו יחדיו לבורסה, לשם ביצוען.

נגישות