נתוני מסחר מניות

נתונים שנאספים לגבי תנועות שהתבצעו על מניה מסוימת.

נתוני מסחר כוללים בין היתר – שערים שבהם בוצעו עסקאות על מניה, פירוט העסקאות שבוצעו במניה, עליות וירידות שנרשמו במניה וכן, כל מידע נוסף אשר יכול לשמש את הסוחר במניה. נתוני מסחר במניות מפורסמים באופן קבוע באתר הבורסה או נמסרים לסוחרים באמצעות תוכנות המסחר השונות. נתונים על מניה יכולים להיות כלי להבנת התנועות במניה בידי הסוחר ולשמש אותו כאשר הוא מבקש לסחור במניה.

נתוני מסחר במניות באתר הבורסה.

נגישות