מסחר באופציות מעוף דמו

מסחר סימולטני על אופציות מעוף, אשר באמצעותו ניתן לסוחר אפשרות להכיר את השוק ללא סיכון, להתנסות במסחר ולבחון אסטרטגיות השקעה.

בעזרת תוכנות המוצעות באינטרנט בחינם, יכול סוחר מתחיל או מנוסה להכיר את תחום הסחר באופציות מעוף ולנסות אסטרטגיות חדשות. מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) מתייחס למעשה למוצרים הנמכרים בבורסת תל אביב, כאשר המדד הבולט הוא מדד ת"א 25, המכיל בתוכו את 25 החברות הגדולות בבורסה של ישראל. אופציות מעוף, כמו אופציות אחרות, מעניקות לקונה שלהן את הזכות לממש את האפשרות הפיננסית הגלומה בהן, בזמן ובמעוד מוגדר מראש. כמובן שמימוש האופציה היא זכות ולא חובה, ומכאן שמה – אופציה.

נגישות