מחזורי מסחר נמוכים

מחזור מסחר מתייחס לפעילות שנעשתה בכל נייר ערך. כאשר, המחזור מתייחס למספר הידיים שהחליף נייר הערך ולא למספר העסקאות שנעשו בו. מחזור מסחר נמוך, מצביע על כך שהגופים הפיננסיים הגדולים, אינם פעילים במסחר בנייר הערך ואי לכך, לא מתעניינים בו.

מחזורי המסחר משמשים את הסוחרים לניתוח השוק, כאשר מחזורי המסחר מושפעים מגורמים שונים כמו הכלכלה, הביטחון, הפוליטיקה ועוד. בעזרת מחזורי המסחר מבינים הסוחרים מה מצב נייר הערך ביום המסחר שחלף ומה עתיד להתרחש איתו. מחזורי מסחר נמוכים מצביעים על חוסר מעורבותם של הגופים הפיננסיים הגדולים במסחר בנייר הערך.

נגישות