מסחר לונג

מסחר לונג הוא מסחר לטווח ארוך, בדרך כלל. כאשר הרעיון הוא לקנות בזול ולמכור ביוקר.

סוחרים הנוטים לבצע עסקאות לונג, הם בדרך כלל משקיעים לטווח ארוך, אשר מאמינים שהמחירים הנוכחיים צפויים לעלות. כך למשל, בעסקת לונג במט"ח, המשקיע יקנה את המטבע הראשי וימכור את המטבע המשני (מתוך צמד מטבעות בו הוא מחליט לסחור, כמו למשל יורו-דולר), כאשר הוא צופה כי מחיר המטבע הראשי יעלה.

נגישות