מסחר לטווח ארוך

בניגוד למסחר יומי בבורסה, מסחר לטווח ארוך הוא מסחר שמנוהל בפרקי זמן גדולים יותר וחותר לחזות תנודות עולמיות בתחום הכלכלה, הפוליטיקה והחברה. מסחר זה חשוף יותר לסיכונים שכן בטווח הארוך השינויים שעלולים לקרות הם בלתי צפויים ועלולים להיות קיצוניים לכל כיוון אפשרי.

רבים האנשים שמשקיעים במסחר היומי ומעדיפים לשים שם את כספם. אין תשובה ברורה לשאלה מה עדיף – מסחר יומי או מסחר לטווח ארוך – שכן באחד ניתן להרוויח באופן רציף אך קטן ובאחר ישנו סיכוי לרווח גדול אך תוך סיכון גדול יחסית. במסחר טווח ארוך עלולה לקרות הפסקת מסחר קצובה ארוכה – כלומר, דירקטוריון הבורסה מחליט להשהות מסחר במניה מסוימת או בשוק כולו לזמן קצוב שנקבע באותה ההחלטה, בעקבות מידע, שמתקבל לגבי מניה או החברה המנפיקה, אשר עלול להשפיע על המסחר.

נגישות