מסחר ממונף

מסחר ממונף הוא כאשר לרוכש של נכס מסוים אין את כל הסכום לשם הרכישה וכך הוא מקבל את האפשרות לסחור בערך גבוה ממה שיש לו בפועל.

מסחר עם מינוף הוא מסחר קל, פשוט ויחסית, בעל סיכון מוגבל. רבים מאתנו משתמשים בסוג מסחר זה בחיי היום יום ויש למסחר זה ביטויים שונים. אחת הדוגמאות הנפוצות למסחר ממונף בחיינו, הוא רכישת דירה עם משכנתא. המשכנתא משלימה לרוכש את סכום הכסף שאין לו, בעבור רכישת הדירה. כך גם בבורסה, רוכשים עסקות עם מינוף, סוחרים בהם ואז משלמים את הסכום שהיה חסר כאשר הרווח, נשאר בידי הסוחר.

נגישות