מסחר מאוחר

מסחר המתבצע לפני לאחר שעות המסחר בבורסה.

בעבר, מסחר מאוחר התאפשר בבורסות ברחבי העולם אך לא במדינת ישראל. מהר מאוד הבינו גם בישראל כי פעמים רבות, לא מתאפשר לסחור בשעות המסחר הרגילות ולכן צריך לאפשר לסוחרים לסחור גם בזמנים שהם מחוץ לשעות המסחר. כך, גם אנשים שרוצים לבצע מסחר עצמאי לאחר יום העבודה שלהם, או לפניו, יכולים לבצע מסחר בשעות שבהן יש להם יותר זמן פנוי, שהן מחוץ לשעות המסחר הקבועות הנהוגות בבורסה. בישראל, מסחר מאוחר מתאפשר באמצעות אתר מאה נט.

לאתר מאה נט.

נגישות