פקודת מסחר ioc

זוהי פקודת מסחר המכונה מיד או בטל. איך זה עובד? פקודה זו נשלחת לבורסה ומכילה פקודת מסחר מלאה או חלקית. במידה והפקודה לא מבוצעת במידי, הפקודה בטלה ואינה מבוצעת בשלב מאוחר יותר.

פקודת המסחר "מיד או בטל" היא פקודת מסחר חדשה יחסית, שהצטרפה לפקודות מסחר רבות, אשר באמצעותן מבצעים סוחרים פעילות בבורסה, באמצעות מחסר אלקטרוני. הפקודות עוברות לבורסה באמצעו תוכנות המסחר השונות וממתינות שם לביצוען, לפי אפיונן של הפקודות השונות.

נגישות