מסחר בינלאומי

מסחר בינלאומי הוא קנייה ומכירה של סחורות ושירותים מחוץ לגבולות המדינה. מסחר זה נקרא גם סחר חוץ.

כאשר הסחורות נקנות על ידי המדינה ומובאות אליה, זהו ייבוא. כאשר הסחורות נמכרות על ידי המדינה ונשלחות החוצה ממנה, זה נקרא ייצוא. עם הפיכת העולם לכפר גלובלי, ישנה עליה חדה במשמעות של המסחר בעולם וכל עסקה גדולה עלולה להשפיע על מספר מדינות. הסחורות יכולות להיות שונות ומגוונות וכך גם השירותים הנמכרים. בין הסחורות והשירותים הנסחרים בין מדינות ניתן למצוא: מכוניות, נשק, מכונות ייצור, ייעוץ מדיני או צבאי, מוצרי מזון, דלק ועוד.

נגישות