מסחר גידור

מסחר גידור הוא מסחר דו צדדי של פוזיציות נגדיות. כלומר, מסחר גידור הוא מסחר שכאילו מבטח את עצמו מפני הפסדים.

שיטת הגידור מתאימה למסחר בשווקים שאינך בטוח אם הם ימשיכו לנוע באותו הכיוון או יתהפכו. אך שיטה זו אינה מפחיתה את מידת הסיכון מפני שבסוף היום תוכל לצאת מופסד בשתי הפוזיציות. גידור, בסופו של דבר, מסייע לך לגדר את הרווח או ההפסד של פוזיציה קיימת ורק באופן זמני. בשוק יציב שיש בו מגמה ברורה, אין לשיטת מסחר זו יעילות, שכן היא תורמת רק כאשר מטבעות נסחרים באותו טווח גידור.

נגישות