מסחר במט"ח

מסחר במטבע חוץ, הוא מסחר שמתבצע על מטבע של מדינות זרות.

מסחר במטח מתבסס בעיקר שלו על הפרשי שערים של מטבעות של מדינות שונות. כלומר, אם אני צופה שמטבע אחד יעלה ואילו אחר ירד, אני אקנה את המטבע שצפוי לעלות ואמכור את המטבע שצפוי לרדת, כאשר, העסקה במט"ח תמיד מתבצעת על זוגות מטבעות ולא על מטבע בודד. כלומר, רווחים במסחר על מט"ח ניתן להשיג, כאשר ההפרש בין צמד המטבעות שסחרתי בהם, פועל לטובתי. מסחר במט"ח הוא מסחר שקורץ לאנשים רבים שחושבים שאפשר לעשות דרכו כסף קל, אך כל מסחר ללא ידע הוא בעל סיכון גבוה במיוחד ולכן כדאי לרכוש ידע לפני שמתחילים לסחור בתחום זה.

נגישות